تیم ما

تیم نظربازار با دانش بین رشته‌ای و انگیزه‌ی فراوان به دنبال پیشرفت و ارائه‌ی خدمات بهتر به شماست.

Sina shafiezadeh

سینا شفیع‌زاده

Co-Founder & CMO

هم-بنیانگذار و مدیر ارشد بازاریابی

Ebrahim Eskandari Pour

ابراهیم اسکندری پور

Co-Founder & CEO

هم-بنیانگذار و مدیرعامل

Ehsan Ahmadi Ghracheh

احسان احمدی قراچه

Co-Founder & CTO

هم-بنیانگذار و مدیر ارشد فناوریAnoushe Lotfi

انوشه لطفی

Key Account Manager

مدیر ارتباط با مشتریان کلیدی

DOnya Roein

دنیا روئین

Data Scientist

متخصص داده

Elmira zareian

المیرا زارعیان

Executive Director

مدیر اجرایی

Nima shafiezadeh

نیما شفیع‌زاده

Digital Marketing

مسئول بازاریابی دیجیتال

Mehrad Qotbeddini

مهراد قطب‌الدینی

Web Developer

توسعه‌دهنده وب

Ali Torki

علی ترکی

Full-Stack Developer

توسعه‌دهنده فول‌استکMohammad Fatehi

محمد فاتحی

Data Analyser

تحلیلگر داده

Toraj Khatibi

تورج خطیبی

Mobile App Developer

توسعه‌دهنده اپلیکیشن موبایل

Quote
تیم چندرشته‌ای نظربازار با تلفیق فناوری و تحقیقات بازار
رسیدن به موفقیت را سریع، قابل اتکا و مقرون به صرفه کرده است