گزارش

گزارشی از صنعت نشر و کتاب‌خوانی کشور

عادت به مطالعه و کتاب‌خوانی در بین افراد جامعه، یکی از معیارهای توسعه‌ی فرهنگی است. این مطالعه با هدف شناخت سلیقه‌ی مطالعاتی مخاطبان ایرانی و در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۶ تهیه شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش برابر با ۵۲۷۶ نفر و با نسبت مساوی جنسیتی است. همچنین ۴۰درصد پاسخ‌گویان، ساکن کلان‌شهرها (شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت) هستند.
نتایج نشان می‌دهد بیشتر افراد کتاب‌های مورد نیاز خود را به‌صورت ماهانه و فصلی خریداری می‌کنند. همچنین میانگین قیمت خریداری‌شده‌ی کتاب بین ۱۰ تا ۲۰هزار تومان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

در باره نویسنده

گروه محتوایی نظربازار

گروه محتوایی نظربازار آخرین گزارش‌ها و مطالب مرتبط با تحقیقات بازاریابی را منتشر می‌کند.

افزودن دیدگاه