تماس با ما


چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟

  • خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه 5، شتابدهنده آواتک قبل از مراجعه حتما هماهنگ شود
  • 98-933-773-6817+
  • info@nazarbazaar.ir