Home

نظربازار

بستر آنلاین تحقیقات بازار

برای گرفتن تصمیم‌های هوشمندانه‌تر تحقیقات بازاریابی را شروع کنید!

ساخت پروژه

اهمیت تحقیقات بازار

کسب و کارها روزانه با سوال های زیادی مواجه اند. آگاهی از برند ما چقدر است؟ اولویت مشتریان ما کدام است؟ تبلیغات ما چقدر اثربخش بوده است؟ اندازه و سهم بازار ما چقدر است؟. سوالات مختلفی که باید بر اساس پاسخ آن ها تصمیم گیری های کلیدی انجام دهند. تحقیقات بازار کمک می کند تا با در اختیار داشتن نظر مصرف کنندگان و مخاطبان خودشان در کنار دانش و تجربه های شخصی هوشمندانه تر تصمیم گیری انجام دهند.

فلسفه نظربازار

ما سخت‌تر کار می‌کنیم،
تا مشتریانمان به آسانی نتیجه بگیرند.

Sean Ngu
ابراهیم اسکندری پور مدیر عامل نظربازار

تحقیقات بازار آنلاین

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند و اینترنت باعث می شود تا دسترسی و سرعت جمع آوری داده از مصرف کنندگان افزایش یابد. استفاده از الگوریتم های پیشرفته آماری در سامانه های هوشمند و حذف پرسشگر از روند جمع آوری داده باعث افزایش اعتبار داده ها و قابل اتکا بودن آن می شود. استفاده از ابزارهای آنلاین و حذف هزینه های میدانی باعث کاسته شدن هزینه های تحقیقات بازار می شود.

100,000
تعداد پاسخ‌گویان
500,000
تعداد پاسخ‌های ثبت شده
137
تعداد پروژه‌ها

مراحل انجام پروژه

1

طراحی پرسشنامه

دغدغه ها و سوالات کسب و کار خودتان را طراحی کنید.

2

انتخاب جامعه هدف

جامعه هدف پاسخ گویان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

3

دریافت نتایج

بر اساس نتایج قابل اتکا هوشمندانه تر تصمیمگیری کنید.

همین حالا تحقیقات بازاریابی را شروع کنید!

شما می‌توانید از آموزش‌ها و خدمات رایگان من برای برای انجام مطمئن و سریع استفاده کنید.

همراه برندهای بزرگ

تا رسیدن شما به نتایج قابل اتکا در کنارتان هستیم

همکاران ما

در کنار همکاران تجاری خود، به دنبال هم‌افزایی برای ارائه‌ی خدمات بهتر به شما هستیم